Informace o zpracování osobních údajů při registraci

Společnost PRESCO GROUP, a.s., se sídlem Severozápadní V 520/62, 141 00 Praha 4, IČ 639 85 161, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12070 zpracovává v rámci registrace do tohoto uživatelského účtu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje: jméno a příjmení; emailovou adresu; adresu. Emailovou adresu je nutné zpracovat pro administraci vašeho účtu, jméno, příjmení, emailovou adresu a adresu je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a PRESCO GROUP, a.s. dojde k uzavření takové smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností PRESCO GROUP, a.s. zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu. Na emailovou adresu vám budou v případě uskutečnění koupě zboží u společnosti PRESCO GROUP, a.s. zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude společností PRESCO GROUP, a.s. uchovávána po dobu 3 let od založení uživatelského účtu nebo 3 let od realizace posledního nákupu, pokud byl takový nákup vámi realizován. Zpracování osobních údajů je prováděno společností PRESCO GROUP, a.s., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel informačního systému: Asseco Solutions Poskytovatel marketingového softwaru: SmartSelling Poskytovatel služby: Religis Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek rovněž zrušení vašeho uživatelského účtu, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.